Puur Cura heeft zich gespecialiseerd in advisering, projectmanagement en programmamanagement in de gezondheidszorg. Onze vakkennis en actuele kennis over de ontwikkelingen in de zorg en de ICT maken ons een goede partner voor zorgorganisaties die nieuwe communicatie technologie willen toepassen in de ondersteuning van zorgprocessen.

Home

Naast aandacht voor planning, financien en kwaliteit, heeft Puur Cura een sterke focus op samenwerking. Samenwerking treedt op binnen een zorginstelling, maar ook met de patient en tussen zorgorganisaties. Inzet van adequate informatie- en communicatietechnologie ondersteunt de samenwerkende partijen.